Danh mục sản phẩm
Phương tiện truyền thông xã hội
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Hoa Kỳ người đàn ông với bóng dài hơn hơn 500 hệ thống sắt người đàn ông phù hợp với kiểu dáng mắt
- Dec 29, 2016 -

Theo truyền thông nước ngoài mới được báo cáo rằng các quả bóng Hoa Kỳ Ohio có một quả bóng nghệ sĩ Jeff dệt kỹ thuật, mà là với nhiều loại khí cầu xoắn vào một loạt các hình ảnh, bao gồm cả Hoa Kỳ lớn Super Mario và vai trò trong các câu chuyện đồ chơi của Disney, ông cũng sử dụng hơn 500 dài bóng sản xuất phù hợp với "người đàn ông sắt màu đỏ". Đây là báo cáo rằng Jeff đã nhận được một lời mời từ một công ty phim, hỏi anh ta để làm cho một bộ phim với nhân vật chính dài bóng 'Iron Man 3' trong áo giáp "iron man". Ông đã "siêu nhiệm vụ này", với 500 trong hơn 10 giờ của quả bóng màu đỏ, màu vàng và màu xám xoắn vào một tập hợp đầy màu sắc của iron man suit. Jeff cũng hỏi bạn bè của mình để giúp bắn những quả bóng toàn bộ quá trình sáng tạo, ông đã thực hiện với dài bóng bay trận ngực, tay chân, đầu, phân, và sau đó lắp ráp chúng với nhau, đằng sau cuộc chiến khí cầu này lên. Đây là sự sáng tạo của những người đam mê bóng.